Drift och förvaltning

Vi erbjuder tjänster inom förvaltning, drift och support av webplats– och appinstallationer. Vi har en väl beprövad metodik och struktur för att säkerställa att du som kund får en smidig, säker och heltäckande tjänst kring löpande förvaltning. Din webbplats/app driftas i en anpassad miljö där högsta säkerhet och upptid är våra ledord.