Innehåll

Webbstrategin sätter grunden för struktur, disposition, tonalitet i texter och val av bilder. Dessa delar blir viktiga byggstenar för vad du vill förmedla på din webbplats, hur det ska stötta dina mål och bidra till hur dina kunder uppfattar dig som företag.

Under en workshop får vi en bra bild av vilket innehåll som bör finnas med på webbplatsen och utifrån detta kommer vi gärna med rekommendationer eller hjälper dig med ett helhetsansvar för sitemap, sidornas upplägg och innehåll.