Webbstrategi

Alla verksamheter är unika. För att kunna sätta en strategi för din digitala närvaro behövs en djupgående förståelse för just ditt syfte, dina mål och dina utmaningar. Därför ser vi till att ha en tydlig strategi som grund innan vi börjar vårt arbete.

Alla våra projekt börjar med en kartläggning över den aktuella verksamhetens webbstrategi. Webbstrategin ska gå i linje med den övergripande strategi som verksamheten eller projektet har, men anpassas efter hur en besökare beter sig på webbplatsen och dra nytta av de möjligheter som finns i den digitala världen. Vi strävar efter att alltid hålla våra strategier enkla, men tydliga och väl genomtänkta.